Šiaudiniai sodai yra viena gražiausių tradicinių liaudies meno puošmenų. Tai ne tik Lietuvos tautodailės paveldas, bet ir labai svarbi Baltijos jūros regiono, Europos ir pasaulio kultūros paveldo dalis, atspindinti senąją pasaulėžiūrą bei tradicijas. Sodas – sakralią prasmę teikiantis mūsų protėvių palikimas, turėjęs ir iki šiol tebeturintis didelę reikšmę lietuvių liaudies papročiuose. Lietuviškasis šiaudinis sodas – tai tarsi sumažintas pasaulio modelis. Jis buvo rišamas vestuvėms, krikštynoms, per kalendorines šventes. Sodą kabindavo garbingiausioje vietoje, virš stalo. Palubėje kabantis sodas siedavosi su dangaus sodu – rojumi arba dausomis.

Projektas „Šventaragio sodai“ įgyvendina tradicinio sodo idėją. Dešimt išdidintų sodų papuoš Šventaragio slėnį, skverą ir erdvę prie Karaliaus Mindaugo paminklo, priešais Lietuvos nacionalinį muziejų.

Sodai miestiečius ir miesto svečius džiugins visą tamsųjį metų laikotarpį: nuo 2017 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m. Pavasario lygiadienio – kovo 20 d.

Šviečiantys sodai Vilniuje kabės ir per Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo renginius: kiekvienas sodas skiriamas atskiram mūsų valstybės dešimtmečiui. Apšviesti „Šventaragio sodai“ – tarsi jungtis tarp senosios kultūros tradicijos ir jos, natūraliai pakitusios, įprasminimo dabartyje. Projektu siekiama, kad šiaudinių sodų tradicija išliktų šiuolaikinio lietuvio etninės savimonės dalimi.

Pirmą kartą sodai bus iškilmingai apšviečiami gruodžio 13 d. 18.00 val. Šventę lydės dūdmaišių ir tabalų muzika (Vytautas Linkevičius, Jonas Tumasonis, Vilius Marma).

Projekto „Šventaragio sodai“ rengėjas Vilniaus etninės kultūros centras

Projekto idėjos sumanytoja Marija Liugienė

Projekto rėmėja Lietuvos kultūros taryba

Projekto partneris UAB „Ekspobalta“